Developer Economics Survey | Developer tools, apps, design, games

Privacy & Cookie Policy

 SlashData © Copyright 2019. All rights reserved

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White LinkedIn Icon

Thời gian hoàn thành khảo sát: khoảng 30 phút

Hãy tham gia vào cộng đồng

hơn 40,000 nhà phát triển tại hơn 165 quốc gia với 2 Bài khảo sát mỗi năm

Làn sóng công nghệ mới mang lại điều gì cho các nhà phát triển phần mềm?

Các nhà phát triển sẽ có hứng thú với điều gì?

Những thách thức hiện tại nào sẽ biến thành những khoảnh khắc ‘eureka’ mới?

Cùng chia sẻ quan điểm, khám phá và định hình xu hướng tương lai trong lĩnh vực web, thiết bị di động, máy tính, đám mây, thực tế ảo/thực tế tăng cường, IoT công nghiệp, game, máy học và khoa học dữ liệu và phát triển ứng dụng của bên thứ ba. 

 

Giành các giải thưởng hấp dẫn!!!

 

Ai ủng hộ chúng tôi