prize_page_back2.jpg
Túi quà tặng ảo

Tất cả những ai hoàn thành cuộc khảo sát sẽ nhận được một túi quà tặng ảo chứa đầy tài nguyên, dữ liệu và biểu đồ dành cho nhà phát triển.

Giải thưởng cao cấp
Show More
Giấy phép
Show More
Phụ kiện ngầu
Show More
Giải thưởng độc đáo cho cộng đồng

Hãy tham gia cộng đồng của chúng tôi, thu thập điểm cho các cuộc khảo sát đã hoàn thành và tham gia để giành các giải thưởng phụ dành riêng cho bạn.

Show More
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White LinkedIn Icon

Privacy & Cookie Policy

 SlashData © Copyright 2020. All rights reserved